Kuch Rishtay ALLAH Khud Kharab Krta Hai.
Takay Apki Zindagi Kharab Na Ho !